روستای صرفه/ابادی از یاد رفته....

روستای صرفه از توابع دهستان گروه/احمداباد بخش راین استان کرمان

روستای صرفه/ابادی از یاد رفته....

روستای صرفه از توابع دهستان گروه/احمداباد بخش راین استان کرمان

روستای صرفه/ابادی از یاد رفته....

از بین شاخ و برگ گردوها؛ ماه و نورافشانی اش تصویری زیبا برای شکار خلق کرده؛ دوربین گوشی اما این صحنه ی زیبا را هم چون سیاهی محض و نقطه ای سفید در ان نشان می دهد و گویی احساس ندارد.
و فقط خاطره‌هاست، که چه شیرین و چه تلخ دست ناخورده به جای می‌مانند.

آخرین مطالب

۳ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

یادمه کلاس اول افتدایی بیدم ساوروز جمه کله بیم باوام ا خو بیدارم کرد جفی بلن شو زودی ناشتا شو کتاوتا وردار برو سرشاخ گیدوا تو زمین عامو قلنرم کمک باشو در ویشت خرمن کتی
منم آسین وپاسین باچشم پرخو ورخزیدم  یه بادم نون مغز پنیری خوردم وحرکت کردم ورسین خونه باشوم ا توریگی که ردشدم دیدم خدابیامرز باشوم خوچغش وگو سیاش داره میا خویادم نی سلام کردم یانه پیرمرد واشم گفت چکار داری باوی گفتم هچی باوام منا فرستیده........سرتنا درد نیارم گو خدابیامرز نمک رضایم گرفت وچغا هشت ری گردن بن گو وحرکت کردیم ور سین گیدوا
گردین یا همو خرمن کت سر خرمن بچا مشه غلومسین بید ورش داشت واومد خرمن گنمشا سر اشکن کرد بافایم پهن کرد  یه ساتی گذشته وید گمنم پیره مرد خسته شده وید .دیدم ری زمین واتلیدبعدشم چپقشا ا پشت گردنش ورداشت دست کرد توجلیقش تتنا شم خوذره بین در آورد ونشت چپقی چاغ کنه

۲ نظر ۲۸ آبان ۹۵ ، ۱۱:۳۹
نوشته شده توسط : سید


فروردین 95 - منطقه ی کلمن

۰ نظر ۲۷ آبان ۹۵ ، ۲۲:۲۸
نوشته شده توسط : سیدما مست از سخنانی هستیم 

که هنوز به فریاد در نیاورده‌ایم

مست از بوسه‌هایی هستیم 

که هنوز نگرفته‌ایم

از روزهایی که هنوز نیامده‌اند

از آزادی‌ای که در طلبش بوده ایم

از آزادی‌ای که ذره‌ذره به دست می‌آوریم

۱ نظر ۰۶ آبان ۹۵ ، ۱۱:۵۳
نوشته شده توسط : سید