روستای صرفه/ابادی از یاد رفته....

روستای صرفه از توابع دهستان گروه/احمداباد بخش راین استان کرمان

روستای صرفه/ابادی از یاد رفته....

روستای صرفه از توابع دهستان گروه/احمداباد بخش راین استان کرمان

روستای صرفه/ابادی از یاد رفته....

از بین شاخ و برگ گردوها؛ ماه و نورافشانی اش تصویری زیبا برای شکار خلق کرده؛ دوربین گوشی اما این صحنه ی زیبا را هم چون سیاهی محض و نقطه ای سفید در ان نشان می دهد و گویی احساس ندارد.
و فقط خاطره‌هاست، که چه شیرین و چه تلخ دست ناخورده به جای می‌مانند.

آخرین مطالب

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

تکاپویی بر فراز قله های استعاری اعداد و در چشم انداز بیشه های بی سطح٬آن جا که تنها مجموعه ای انتزاعی از اصوات در قالب صوت واکه ای از یک هجا  و نغمه ای تیره به گوش می رسند ٬چونان زنجیره ای انفصالی از همهمه های سایه وار بر گرداگرد جهانی که در آن " اکنون " مفهوم عینی خود را از دست می دهد٬در انتهای یک انتظار ایستاده ایم.
 
انتظاری تراژیک از روحی زندانی در میان چوب بستی موقتی و گوشتی پر فریب و دروغ آگین و ذهنی نوزاد مانده(نئوتنیک)٬یاخته ای منتج ازسوپ اولیه ی ملکول های ارگانیک در فرآ یندی از بسته شدن شرایین نافی به ثری ٬چهره هایی تمامن گوناگون پیرامون دخمه ی طاعون زده ی تاریکی با سایه هایی مخوف تر از خودشان...
و در پارادوکس دروغی شرافتمندانه:
ما وجهان هنوز ارزشمندیم!!!

۱ نظر ۰۲ مهر ۹۵ ، ۱۴:۵۲
نوشته شده توسط : سید

سر از بیست و شش سالگی در آورده ام
مشهدی علی مزرعه اش را خشکاند
اسب کدخدا مرد و داس مشی رضا کند شد
از گدار تا قله باغ تا تل های قدلی تا خینالی تا تنگ و تنگل و ریگی تا دراسیو ...
با بال عقابی سنگی همه را راه رفته است پدر
تو شاید گذشته را از یاد برده ای
اما من هنوز خمیدگی پدر را زیر سنگینی بافه از یاد نبرده ام

۱ نظر ۰۱ مهر ۹۵ ، ۱۱:۳۹
نوشته شده توسط : سید