روستای صرفه/ابادی از یاد رفته....

روستای صرفه از توابع دهستان گروه/احمداباد بخش راین استان کرمان

روستای صرفه/ابادی از یاد رفته....

روستای صرفه از توابع دهستان گروه/احمداباد بخش راین استان کرمان

روستای صرفه/ابادی از یاد رفته....

از بین شاخ و برگ گردوها؛ ماه و نورافشانی اش تصویری زیبا برای شکار خلق کرده؛ دوربین گوشی اما این صحنه ی زیبا را هم چون سیاهی محض و نقطه ای سفید در ان نشان می دهد و گویی احساس ندارد.
و فقط خاطره‌هاست، که چه شیرین و چه تلخ دست ناخورده به جای می‌مانند.

آخرین مطالب

۳۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است


ساده بگم دهاتی ام

اهل همین نزدیکیا

همسایهء روشنی و هم خونه تاریکیا
۰ نظر ۲۶ اسفند ۹۳ ، ۱۹:۰۰
نوشته شده توسط : سید

غروب روز دلگیری، دلم غرق پریشانی
هوا هم مثل چشمم سرخ بود و خیس و بارانی
من و دلتنگی و غربت، دلی غرق پریشانی...۰ نظر ۲۶ اسفند ۹۳ ، ۱۵:۲۳
نوشته شده توسط : سید
 دیروز و فردا مرا فریب دادند...
 دیروز با خاطراتش و
 فردا با وعده هایش...
وقتی چشم گشودم امروز نیز گذشته بود...

برای دیدن تصاویری از قله ی باغ روستای صرفه به ادامه مطلب بروید:

۰ نظر ۲۵ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۳۷
نوشته شده توسط : سید

چه تلخ محاکمه می شوند پاییز و زمستان!

که برای جان دادن به درخت جان می دهند!

و چه ناعادلانه کمی آن طرف تر

                                       همه چیز به اسم بـــــــهار تمام می شود

۰ نظر ۲۴ اسفند ۹۳ ، ۱۶:۴۹
نوشته شده توسط : سید

فرهاد
بیستونت ز زبانها افتاد
تو به دل کندی کوه
ولی اینجا کوه ها پابرجاست
آنچه آسان تر از بیستونت کنده شود
دل این آدمهاست...۱ نظر ۲۴ اسفند ۹۳ ، ۰۰:۴۸
نوشته شده توسط : سید
باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش
                     برجفای خار هجران صبر بلبل بایدش

ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال

               مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش...۰ نظر ۲۳ اسفند ۹۳ ، ۱۹:۲۷
نوشته شده توسط : سید

نکنـــــــد چلچله از اهل زمین دلگیــــــــر است،که چنیــــــن غرق اندوه مرا می خوانــــــــــد

نغمه اش جان ســــــــــوز است

از برایــــــــــش امروز

می روم تا ته رود ؛ تا ته افســـــــــانه ی باد ؛ تا ته لبخند زمین

غرق احساســـــم من،غرق اندوه و شعف

غرق لبخنـــــــــد بلند،غرق فواره ی اشک

غرق احساســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم من...

۰ نظر ۲۳ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۳۵
نوشته شده توسط : سید۰ نظر ۲۲ اسفند ۹۳ ، ۱۷:۴۲
نوشته شده توسط : سید

از زخم زبان های مردم ناراحت نباش اینها همان هایی هستند که به آسمان و هوای بارانی مگویند :“خــراب”۰ نظر ۲۲ اسفند ۹۳ ، ۱۴:۱۰
نوشته شده توسط : سید


ادامه تصاویر در ادامه مطلب:

۰ نظر ۲۱ اسفند ۹۳ ، ۲۰:۳۹
نوشته شده توسط : سید